Metr Kub-dan Fut Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Fut Kub-dan Metr Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr Kub -den Fut Kub-a göçürmek

ft³ =
m³ * 35.315
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kub

Metr Kub

Göwrümiň metrik birligi bolup, howanyň göwrümindäki himikatlaryň toplanmasyny aňlatmak üçin ulanylýar. Bir kub metr 35,3 kub futa ýa-da 1,3 kub ýarda deň gelýär. Bir kub metr şeýle-de 1000 litre ýa-da million kub santimetre deňdir.

 

Metr Kub -den Fut Kub-a göçürmek

ft³ =
m³ * 35.315
 
 
 

Fut Kub

Kub fut Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan göwrüm birligi bolup durýar.

Kub fut berlen materialyň göwrümini ýa-da ol materialy saklaýan gabyň göwrümini ölçemek üçin ulanylyp biler.

 

Metr Kub-dan Fut Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Kub Fut Kub
0 0.00ft³
1 35.31ft³
2 70.63ft³
3 105.94ft³
4 141.26ft³
5 176.57ft³
6 211.89ft³
7 247.20ft³
8 282.52ft³
9 317.83ft³
10 353.15ft³
11 388.46ft³
12 423.78ft³
13 459.09ft³
14 494.41ft³
15 529.72ft³
16 565.03ft³
17 600.35ft³
18 635.66ft³
19 670.98ft³
Metr Kub Fut Kub
20 706.29ft³
21 741.61ft³
22 776.92ft³
23 812.24ft³
24 847.55ft³
25 882.87ft³
26 918.18ft³
27 953.50ft³
28 988.81ft³
29 1024.13ft³
30 1059.44ft³
31 1094.75ft³
32 1130.07ft³
33 1165.38ft³
34 1200.70ft³
35 1236.01ft³
36 1271.33ft³
37 1306.64ft³
38 1341.96ft³
39 1377.27ft³
Metr Kub Fut Kub
40 1412.59ft³
41 1447.90ft³
42 1483.22ft³
43 1518.53ft³
44 1553.85ft³
45 1589.16ft³
46 1624.47ft³
47 1659.79ft³
48 1695.10ft³
49 1730.42ft³
50 1765.73ft³
51 1801.05ft³
52 1836.36ft³
53 1871.68ft³
54 1906.99ft³
55 1942.31ft³
56 1977.62ft³
57 2012.94ft³
58 2048.25ft³
59 2083.57ft³
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi