Dýuým Kub-dan ABŞ Gallony-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Gallony-dan Dýuým Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Dýuým Kub -den ABŞ Gallony-a göçürmek

UK gal =
in³ * 0.0036047
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: ABŞ Gallony

Dýuým Kub

Göwrümiň we sygymyň ölçeg birligi. Ol uzynlygy bir dýuým, ini bir dýuým we çuňlugy bir dýuým bolan meýdana deňdir.

 

Dýuým Kub -den ABŞ Gallony-a göçürmek

UK gal =
in³ * 0.0036047
 
 
 

ABŞ Gallony

Imperial galony suwuklygyň ýa-da suwuklyk saklaýjynyň göwrümini (emma suwuklygyň agramyny däl) ölçemeklik üçin birlik. Şol sebäpli, bir suwuklygyň bir galonynyň agramy beýleki suwuklygyň bir galonynyň agramyndan tapawutlanyp bilýär.

Suwuklygyň bir imperial galony 4.54609 litre deň diýip kesgitlenilýär, we şeýlelik-de 4,546 kub santimetre deň bolýar (takmynan her tarapy 16.5 sm bolan kubuň göwrümi).

ABŞ-nyň suwuklyk galony we ABŞ-nyň gury galony biri-birinden aýratyn manylary bilen tapawutlanýan birliklerdir. ABŞ-nyň suwuklyk galony 231 kub dýuým diýip alynýar we takmynan 3.785 litre barabar bolýar. Bir imperial galony takmynan 1.2 ABŞ-nyň suwuklyk galonyna deň bolýar.

ABŞ.-nyň gury galony taryhy gelip çykyşy boýunça galla ýa-da beýleki gury önümlere degişli bolup durýar. Häzirki wagtda giňişleýin ulanylmaýar, ýöne 268.8025 kub dýuýma deň diýip alynýar.

 

Dýuým Kub-dan ABŞ Gallony-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Dýuým Kub ABŞ Gallony
0in³ 0.00UK gal
1in³ 0.00UK gal
2in³ 0.01UK gal
3in³ 0.01UK gal
4in³ 0.01UK gal
5in³ 0.02UK gal
6in³ 0.02UK gal
7in³ 0.03UK gal
8in³ 0.03UK gal
9in³ 0.03UK gal
10in³ 0.04UK gal
11in³ 0.04UK gal
12in³ 0.04UK gal
13in³ 0.05UK gal
14in³ 0.05UK gal
15in³ 0.05UK gal
16in³ 0.06UK gal
17in³ 0.06UK gal
18in³ 0.06UK gal
19in³ 0.07UK gal
Dýuým Kub ABŞ Gallony
20in³ 0.07UK gal
21in³ 0.08UK gal
22in³ 0.08UK gal
23in³ 0.08UK gal
24in³ 0.09UK gal
25in³ 0.09UK gal
26in³ 0.09UK gal
27in³ 0.10UK gal
28in³ 0.10UK gal
29in³ 0.10UK gal
30in³ 0.11UK gal
31in³ 0.11UK gal
32in³ 0.12UK gal
33in³ 0.12UK gal
34in³ 0.12UK gal
35in³ 0.13UK gal
36in³ 0.13UK gal
37in³ 0.13UK gal
38in³ 0.14UK gal
39in³ 0.14UK gal
Dýuým Kub ABŞ Gallony
40in³ 0.14UK gal
41in³ 0.15UK gal
42in³ 0.15UK gal
43in³ 0.15UK gal
44in³ 0.16UK gal
45in³ 0.16UK gal
46in³ 0.17UK gal
47in³ 0.17UK gal
48in³ 0.17UK gal
49in³ 0.18UK gal
50in³ 0.18UK gal
51in³ 0.18UK gal
52in³ 0.19UK gal
53in³ 0.19UK gal
54in³ 0.19UK gal
55in³ 0.20UK gal
56in³ 0.20UK gal
57in³ 0.21UK gal
58in³ 0.21UK gal
59in³ 0.21UK gal
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi