Dýuým Kub-dan Ýard Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýard Kub-dan Dýuým Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Dýuým Kub -den Ýard Kub-a göçürmek

yd³ =
in³ * 0.000021433
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Dýuým Kub

Göwrümiň we sygymyň ölçeg birligi. Ol uzynlygy bir dýuým, ini bir dýuým we çuňlugy bir dýuým bolan meýdana deňdir.

 

Dýuým Kub -den Ýard Kub-a göçürmek

yd³ =
in³ * 0.000021433
 
 
 

Ýard Kub

Göwrüm birligi (guma ýa-da çagyla degişli)

 

Dýuým Kub-dan Ýard Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Dýuým Kub Ýard Kub
0in³ 0.00yd³
1in³ 0.00yd³
2in³ 0.00yd³
3in³ 0.00yd³
4in³ 0.00yd³
5in³ 0.00yd³
6in³ 0.00yd³
7in³ 0.00yd³
8in³ 0.00yd³
9in³ 0.00yd³
10in³ 0.00yd³
11in³ 0.00yd³
12in³ 0.00yd³
13in³ 0.00yd³
14in³ 0.00yd³
15in³ 0.00yd³
16in³ 0.00yd³
17in³ 0.00yd³
18in³ 0.00yd³
19in³ 0.00yd³
Dýuým Kub Ýard Kub
20in³ 0.00yd³
21in³ 0.00yd³
22in³ 0.00yd³
23in³ 0.00yd³
24in³ 0.00yd³
25in³ 0.00yd³
26in³ 0.00yd³
27in³ 0.00yd³
28in³ 0.00yd³
29in³ 0.00yd³
30in³ 0.00yd³
31in³ 0.00yd³
32in³ 0.00yd³
33in³ 0.00yd³
34in³ 0.00yd³
35in³ 0.00yd³
36in³ 0.00yd³
37in³ 0.00yd³
38in³ 0.00yd³
39in³ 0.00yd³
Dýuým Kub Ýard Kub
40in³ 0.00yd³
41in³ 0.00yd³
42in³ 0.00yd³
43in³ 0.00yd³
44in³ 0.00yd³
45in³ 0.00yd³
46in³ 0.00yd³
47in³ 0.00yd³
48in³ 0.00yd³
49in³ 0.00yd³
50in³ 0.00yd³
51in³ 0.00yd³
52in³ 0.00yd³
53in³ 0.00yd³
54in³ 0.00yd³
55in³ 0.00yd³
56in³ 0.00yd³
57in³ 0.00yd³
58in³ 0.00yd³
59in³ 0.00yd³
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi