Dýuým Kub-dan Santimetr Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Santimetr Kub-dan Dýuým Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Dýuým Kub -den Santimetr Kub-a göçürmek

cm³ =
in³
 
________
 
 
0.061024
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Dýuým Kub

Göwrümiň we sygymyň ölçeg birligi. Ol uzynlygy bir dýuým, ini bir dýuým we çuňlugy bir dýuým bolan meýdana deňdir.

 

Dýuým Kub -den Santimetr Kub-a göçürmek

cm³ =
in³
 
________
 
 
0.061024

Santimetr Kub

Her tarapy bir santimetr bolan kuba deň gelýän göwrüm. Bir litriň müňden birine deň gelýändigi üçin millilitr diýlip hem atlandyrylýar.

 

Dýuým Kub-dan Santimetr Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Dýuým Kub Santimetr Kub
0in³ 0.00cm³
1in³ 16.39cm³
2in³ 32.77cm³
3in³ 49.16cm³
4in³ 65.55cm³
5in³ 81.94cm³
6in³ 98.32cm³
7in³ 114.71cm³
8in³ 131.10cm³
9in³ 147.48cm³
10in³ 163.87cm³
11in³ 180.26cm³
12in³ 196.64cm³
13in³ 213.03cm³
14in³ 229.42cm³
15in³ 245.81cm³
16in³ 262.19cm³
17in³ 278.58cm³
18in³ 294.97cm³
19in³ 311.35cm³
Dýuým Kub Santimetr Kub
20in³ 327.74cm³
21in³ 344.13cm³
22in³ 360.52cm³
23in³ 376.90cm³
24in³ 393.29cm³
25in³ 409.68cm³
26in³ 426.06cm³
27in³ 442.45cm³
28in³ 458.84cm³
29in³ 475.22cm³
30in³ 491.61cm³
31in³ 508.00cm³
32in³ 524.39cm³
33in³ 540.77cm³
34in³ 557.16cm³
35in³ 573.55cm³
36in³ 589.93cm³
37in³ 606.32cm³
38in³ 622.71cm³
39in³ 639.10cm³
Dýuým Kub Santimetr Kub
40in³ 655.48cm³
41in³ 671.87cm³
42in³ 688.26cm³
43in³ 704.64cm³
44in³ 721.03cm³
45in³ 737.42cm³
46in³ 753.80cm³
47in³ 770.19cm³
48in³ 786.58cm³
49in³ 802.97cm³
50in³ 819.35cm³
51in³ 835.74cm³
52in³ 852.13cm³
53in³ 868.51cm³
54in³ 884.90cm³
55in³ 901.29cm³
56in³ 917.68cm³
57in³ 934.06cm³
58in³ 950.45cm³
59in³ 966.84cm³
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi