Fut Kub-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Barreli (Ýag)-dan Fut Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut Kub -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
ft³ * 0.17811
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kub

Fut Kub

Kub ölçegi bolsa çyzykly ölçegiň üç görnüşli önümidir, şonuň üçin bir kub fut gapdallarynyň uzynlygy 1 ft bolan kubyň göwrümini kesgitleýär.

Ölçeme adalgalarda kub fut uzynlykda 0.3048 metr bolan taraplar bilen kub bolup kesgitlenýar. Bir kub fut takmynan 0.02831685 kub metra ýa-da 28.3169 litra deňdir.

 

Fut Kub -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
ft³ * 0.17811
 
 
 

ABŞ Barreli (Ýag)

Gury materiallaryň göwrümini ölçemek üçin ABŞ-nyň ölçeg birligidir. ABŞ-nyň suwuklyk barrelini, ABŞ-nyň federal barrelini, ABŞ-nyň nebit barrelini hem görüň.

 

Fut Kub-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Kub ABŞ Barreli (Ýag)
0ft³ 0.00US bbl oil
1ft³ 0.18US bbl oil
2ft³ 0.36US bbl oil
3ft³ 0.53US bbl oil
4ft³ 0.71US bbl oil
5ft³ 0.89US bbl oil
6ft³ 1.07US bbl oil
7ft³ 1.25US bbl oil
8ft³ 1.42US bbl oil
9ft³ 1.60US bbl oil
10ft³ 1.78US bbl oil
11ft³ 1.96US bbl oil
12ft³ 2.14US bbl oil
13ft³ 2.32US bbl oil
14ft³ 2.49US bbl oil
15ft³ 2.67US bbl oil
16ft³ 2.85US bbl oil
17ft³ 3.03US bbl oil
18ft³ 3.21US bbl oil
19ft³ 3.38US bbl oil
Fut Kub ABŞ Barreli (Ýag)
20ft³ 3.56US bbl oil
21ft³ 3.74US bbl oil
22ft³ 3.92US bbl oil
23ft³ 4.10US bbl oil
24ft³ 4.27US bbl oil
25ft³ 4.45US bbl oil
26ft³ 4.63US bbl oil
27ft³ 4.81US bbl oil
28ft³ 4.99US bbl oil
29ft³ 5.17US bbl oil
30ft³ 5.34US bbl oil
31ft³ 5.52US bbl oil
32ft³ 5.70US bbl oil
33ft³ 5.88US bbl oil
34ft³ 6.06US bbl oil
35ft³ 6.23US bbl oil
36ft³ 6.41US bbl oil
37ft³ 6.59US bbl oil
38ft³ 6.77US bbl oil
39ft³ 6.95US bbl oil
Fut Kub ABŞ Barreli (Ýag)
40ft³ 7.12US bbl oil
41ft³ 7.30US bbl oil
42ft³ 7.48US bbl oil
43ft³ 7.66US bbl oil
44ft³ 7.84US bbl oil
45ft³ 8.01US bbl oil
46ft³ 8.19US bbl oil
47ft³ 8.37US bbl oil
48ft³ 8.55US bbl oil
49ft³ 8.73US bbl oil
50ft³ 8.91US bbl oil
51ft³ 9.08US bbl oil
52ft³ 9.26US bbl oil
53ft³ 9.44US bbl oil
54ft³ 9.62US bbl oil
55ft³ 9.80US bbl oil
56ft³ 9.97US bbl oil
57ft³ 10.15US bbl oil
58ft³ 10.33US bbl oil
59ft³ 10.51US bbl oil
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi