Fut Kub-dan ABŞ Gallony-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Gallony-dan Fut Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut Kub -den ABŞ Gallony-a göçürmek

UK gal =
ft³ * 6.2288
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kub
Köpräk maglumat: ABŞ Gallony

Fut Kub

Kub ölçegi bolsa çyzykly ölçegiň üç görnüşli önümidir, şonuň üçin bir kub fut gapdallarynyň uzynlygy 1 ft bolan kubyň göwrümini kesgitleýär.

Ölçeme adalgalarda kub fut uzynlykda 0.3048 metr bolan taraplar bilen kub bolup kesgitlenýar. Bir kub fut takmynan 0.02831685 kub metra ýa-da 28.3169 litra deňdir.

 

Fut Kub -den ABŞ Gallony-a göçürmek

UK gal =
ft³ * 6.2288
 
 
 

ABŞ Gallony

Imperial galony suwuklygyň ýa-da suwuklyk saklaýjynyň göwrümini (emma suwuklygyň agramyny däl) ölçemeklik üçin birlik. Şol sebäpli, bir suwuklygyň bir galonynyň agramy beýleki suwuklygyň bir galonynyň agramyndan tapawutlanyp bilýär.

Suwuklygyň bir imperial galony 4.54609 litre deň diýip kesgitlenilýär, we şeýlelik-de 4,546 kub santimetre deň bolýar (takmynan her tarapy 16.5 sm bolan kubuň göwrümi).

ABŞ-nyň suwuklyk galony we ABŞ-nyň gury galony biri-birinden aýratyn manylary bilen tapawutlanýan birliklerdir. ABŞ-nyň suwuklyk galony 231 kub dýuým diýip alynýar we takmynan 3.785 litre barabar bolýar. Bir imperial galony takmynan 1.2 ABŞ-nyň suwuklyk galonyna deň bolýar.

ABŞ.-nyň gury galony taryhy gelip çykyşy boýunça galla ýa-da beýleki gury önümlere degişli bolup durýar. Häzirki wagtda giňişleýin ulanylmaýar, ýöne 268.8025 kub dýuýma deň diýip alynýar.

 

Fut Kub-dan ABŞ Gallony-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Kub ABŞ Gallony
0ft³ 0.00UK gal
1ft³ 6.23UK gal
2ft³ 12.46UK gal
3ft³ 18.69UK gal
4ft³ 24.92UK gal
5ft³ 31.14UK gal
6ft³ 37.37UK gal
7ft³ 43.60UK gal
8ft³ 49.83UK gal
9ft³ 56.06UK gal
10ft³ 62.29UK gal
11ft³ 68.52UK gal
12ft³ 74.75UK gal
13ft³ 80.97UK gal
14ft³ 87.20UK gal
15ft³ 93.43UK gal
16ft³ 99.66UK gal
17ft³ 105.89UK gal
18ft³ 112.12UK gal
19ft³ 118.35UK gal
Fut Kub ABŞ Gallony
20ft³ 124.58UK gal
21ft³ 130.81UK gal
22ft³ 137.03UK gal
23ft³ 143.26UK gal
24ft³ 149.49UK gal
25ft³ 155.72UK gal
26ft³ 161.95UK gal
27ft³ 168.18UK gal
28ft³ 174.41UK gal
29ft³ 180.64UK gal
30ft³ 186.87UK gal
31ft³ 193.09UK gal
32ft³ 199.32UK gal
33ft³ 205.55UK gal
34ft³ 211.78UK gal
35ft³ 218.01UK gal
36ft³ 224.24UK gal
37ft³ 230.47UK gal
38ft³ 236.70UK gal
39ft³ 242.92UK gal
Fut Kub ABŞ Gallony
40ft³ 249.15UK gal
41ft³ 255.38UK gal
42ft³ 261.61UK gal
43ft³ 267.84UK gal
44ft³ 274.07UK gal
45ft³ 280.30UK gal
46ft³ 286.53UK gal
47ft³ 292.76UK gal
48ft³ 298.98UK gal
49ft³ 305.21UK gal
50ft³ 311.44UK gal
51ft³ 317.67UK gal
52ft³ 323.90UK gal
53ft³ 330.13UK gal
54ft³ 336.36UK gal
55ft³ 342.59UK gal
56ft³ 348.81UK gal
57ft³ 355.04UK gal
58ft³ 361.27UK gal
59ft³ 367.50UK gal
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi