Fut Kub-dan Litr-a öwrülmesi

Download our Android App

Litr-dan Fut Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut Kub -den Litr-a göçürmek

L =
ft³
 
________
 
 
0.035315
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kub

Fut Kub

Kub ölçegi bolsa çyzykly ölçegiň üç görnüşli önümidir, şonuň üçin bir kub fut gapdallarynyň uzynlygy 1 ft bolan kubyň göwrümini kesgitleýär.

Ölçeme adalgalarda kub fut uzynlykda 0.3048 metr bolan taraplar bilen kub bolup kesgitlenýar. Bir kub fut takmynan 0.02831685 kub metra ýa-da 28.3169 litra deňdir.

 

Fut Kub -den Litr-a göçürmek

L =
ft³
 
________
 
 
0.035315

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

Fut Kub-dan Litr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Kub Litr
0ft³ 0.00L
1ft³ 28.32L
2ft³ 56.63L
3ft³ 84.95L
4ft³ 113.27L
5ft³ 141.58L
6ft³ 169.90L
7ft³ 198.22L
8ft³ 226.53L
9ft³ 254.85L
10ft³ 283.17L
11ft³ 311.49L
12ft³ 339.80L
13ft³ 368.12L
14ft³ 396.44L
15ft³ 424.75L
16ft³ 453.07L
17ft³ 481.39L
18ft³ 509.70L
19ft³ 538.02L
Fut Kub Litr
20ft³ 566.34L
21ft³ 594.65L
22ft³ 622.97L
23ft³ 651.29L
24ft³ 679.60L
25ft³ 707.92L
26ft³ 736.24L
27ft³ 764.55L
28ft³ 792.87L
29ft³ 821.19L
30ft³ 849.51L
31ft³ 877.82L
32ft³ 906.14L
33ft³ 934.46L
34ft³ 962.77L
35ft³ 991.09L
36ft³ 1019.41L
37ft³ 1047.72L
38ft³ 1076.04L
39ft³ 1104.36L
Fut Kub Litr
40ft³ 1132.67L
41ft³ 1160.99L
42ft³ 1189.31L
43ft³ 1217.62L
44ft³ 1245.94L
45ft³ 1274.26L
46ft³ 1302.57L
47ft³ 1330.89L
48ft³ 1359.21L
49ft³ 1387.53L
50ft³ 1415.84L
51ft³ 1444.16L
52ft³ 1472.48L
53ft³ 1500.79L
54ft³ 1529.11L
55ft³ 1557.43L
56ft³ 1585.74L
57ft³ 1614.06L
58ft³ 1642.38L
59ft³ 1670.69L
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi