Fut Kub-dan Ýard Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýard Kub-dan Fut Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut Kub -den Ýard Kub-a göçürmek

yd³ =
ft³ * 0.037037
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kub

Fut Kub

Kub ölçegi bolsa çyzykly ölçegiň üç görnüşli önümidir, şonuň üçin bir kub fut gapdallarynyň uzynlygy 1 ft bolan kubyň göwrümini kesgitleýär.

Ölçeme adalgalarda kub fut uzynlykda 0.3048 metr bolan taraplar bilen kub bolup kesgitlenýar. Bir kub fut takmynan 0.02831685 kub metra ýa-da 28.3169 litra deňdir.

 

Fut Kub -den Ýard Kub-a göçürmek

yd³ =
ft³ * 0.037037
 
 
 

Ýard Kub

Göwrüm birligi (guma ýa-da çagyla degişli)

 

Fut Kub-dan Ýard Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Kub Ýard Kub
0ft³ 0.00yd³
1ft³ 0.04yd³
2ft³ 0.07yd³
3ft³ 0.11yd³
4ft³ 0.15yd³
5ft³ 0.19yd³
6ft³ 0.22yd³
7ft³ 0.26yd³
8ft³ 0.30yd³
9ft³ 0.33yd³
10ft³ 0.37yd³
11ft³ 0.41yd³
12ft³ 0.44yd³
13ft³ 0.48yd³
14ft³ 0.52yd³
15ft³ 0.56yd³
16ft³ 0.59yd³
17ft³ 0.63yd³
18ft³ 0.67yd³
19ft³ 0.70yd³
Fut Kub Ýard Kub
20ft³ 0.74yd³
21ft³ 0.78yd³
22ft³ 0.81yd³
23ft³ 0.85yd³
24ft³ 0.89yd³
25ft³ 0.93yd³
26ft³ 0.96yd³
27ft³ 1.00yd³
28ft³ 1.04yd³
29ft³ 1.07yd³
30ft³ 1.11yd³
31ft³ 1.15yd³
32ft³ 1.19yd³
33ft³ 1.22yd³
34ft³ 1.26yd³
35ft³ 1.30yd³
36ft³ 1.33yd³
37ft³ 1.37yd³
38ft³ 1.41yd³
39ft³ 1.44yd³
Fut Kub Ýard Kub
40ft³ 1.48yd³
41ft³ 1.52yd³
42ft³ 1.56yd³
43ft³ 1.59yd³
44ft³ 1.63yd³
45ft³ 1.67yd³
46ft³ 1.70yd³
47ft³ 1.74yd³
48ft³ 1.78yd³
49ft³ 1.81yd³
50ft³ 1.85yd³
51ft³ 1.89yd³
52ft³ 1.93yd³
53ft³ 1.96yd³
54ft³ 2.00yd³
55ft³ 2.04yd³
56ft³ 2.07yd³
57ft³ 2.11yd³
58ft³ 2.15yd³
59ft³ 2.19yd³
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi