Fut Kub-dan Santimetr Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Santimetr Kub-dan Fut Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut Kub -den Santimetr Kub-a göçürmek

cm³ =
ft³
 
___________
 
 
0.000035315
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kub

Fut Kub

Kub ölçegi bolsa çyzykly ölçegiň üç görnüşli önümidir, şonuň üçin bir kub fut gapdallarynyň uzynlygy 1 ft bolan kubyň göwrümini kesgitleýär.

Ölçeme adalgalarda kub fut uzynlykda 0.3048 metr bolan taraplar bilen kub bolup kesgitlenýar. Bir kub fut takmynan 0.02831685 kub metra ýa-da 28.3169 litra deňdir.

 

Fut Kub -den Santimetr Kub-a göçürmek

cm³ =
ft³
 
___________
 
 
0.000035315

Santimetr Kub

Her tarapy bir santimetr bolan kuba deň gelýän göwrüm. Bir litriň müňden birine deň gelýändigi üçin millilitr diýlip hem atlandyrylýar.

 

Fut Kub-dan Santimetr Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Kub Santimetr Kub
0ft³ 0.00cm³
1ft³ 28316.85cm³
2ft³ 56633.69cm³
3ft³ 84950.54cm³
4ft³ 113267.39cm³
5ft³ 141584.23cm³
6ft³ 169901.08cm³
7ft³ 198217.92cm³
8ft³ 226534.77cm³
9ft³ 254851.62cm³
10ft³ 283168.46cm³
11ft³ 311485.31cm³
12ft³ 339802.16cm³
13ft³ 368119.00cm³
14ft³ 396435.85cm³
15ft³ 424752.70cm³
16ft³ 453069.54cm³
17ft³ 481386.39cm³
18ft³ 509703.23cm³
19ft³ 538020.08cm³
Fut Kub Santimetr Kub
20ft³ 566336.93cm³
21ft³ 594653.77cm³
22ft³ 622970.62cm³
23ft³ 651287.47cm³
24ft³ 679604.31cm³
25ft³ 707921.16cm³
26ft³ 736238.01cm³
27ft³ 764554.85cm³
28ft³ 792871.70cm³
29ft³ 821188.54cm³
30ft³ 849505.39cm³
31ft³ 877822.24cm³
32ft³ 906139.08cm³
33ft³ 934455.93cm³
34ft³ 962772.78cm³
35ft³ 991089.62cm³
36ft³ 1019406.47cm³
37ft³ 1047723.32cm³
38ft³ 1076040.16cm³
39ft³ 1104357.01cm³
Fut Kub Santimetr Kub
40ft³ 1132673.85cm³
41ft³ 1160990.70cm³
42ft³ 1189307.55cm³
43ft³ 1217624.39cm³
44ft³ 1245941.24cm³
45ft³ 1274258.09cm³
46ft³ 1302574.93cm³
47ft³ 1330891.78cm³
48ft³ 1359208.63cm³
49ft³ 1387525.47cm³
50ft³ 1415842.32cm³
51ft³ 1444159.16cm³
52ft³ 1472476.01cm³
53ft³ 1500792.86cm³
54ft³ 1529109.70cm³
55ft³ 1557426.55cm³
56ft³ 1585743.40cm³
57ft³ 1614060.24cm³
58ft³ 1642377.09cm³
59ft³ 1670693.94cm³
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi