Sekund-dan Minut-a öwrülmesi

Download our Android App

Minut-dan Sekund-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Sekund -den Minut-a göçürmek

min =
s * 0.016667
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

 

Sekund -den Minut-a göçürmek

min =
s * 0.016667
 
 
 

 

Sekund-dan Minut-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Sekund Minut
0s 0.00min
1s 0.02min
2s 0.03min
3s 0.05min
4s 0.07min
5s 0.08min
6s 0.10min
7s 0.12min
8s 0.13min
9s 0.15min
10s 0.17min
11s 0.18min
12s 0.20min
13s 0.22min
14s 0.23min
15s 0.25min
16s 0.27min
17s 0.28min
18s 0.30min
19s 0.32min
Sekund Minut
20s 0.33min
21s 0.35min
22s 0.37min
23s 0.38min
24s 0.40min
25s 0.42min
26s 0.43min
27s 0.45min
28s 0.47min
29s 0.48min
30s 0.50min
31s 0.52min
32s 0.53min
33s 0.55min
34s 0.57min
35s 0.58min
36s 0.60min
37s 0.62min
38s 0.63min
39s 0.65min
Sekund Minut
40s 0.67min
41s 0.68min
42s 0.70min
43s 0.72min
44s 0.73min
45s 0.75min
46s 0.77min
47s 0.78min
48s 0.80min
49s 0.82min
50s 0.83min
51s 0.85min
52s 0.87min
53s 0.88min
54s 0.90min
55s 0.92min
56s 0.93min
57s 0.95min
58s 0.97min
59s 0.98min
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma wagt temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik pul birligi