Minut-dan Sagat-a öwrülmesi

Download our Android App

Sagat-dan Minut-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Minut -den Sagat-a göçürmek

hr =
min * 0.016667
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

 

Minut -den Sagat-a göçürmek

hr =
min * 0.016667
 
 
 

 

Minut-dan Sagat-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Minut Sagat
0min 0.00hr
1min 0.02hr
2min 0.03hr
3min 0.05hr
4min 0.07hr
5min 0.08hr
6min 0.10hr
7min 0.12hr
8min 0.13hr
9min 0.15hr
10min 0.17hr
11min 0.18hr
12min 0.20hr
13min 0.22hr
14min 0.23hr
15min 0.25hr
16min 0.27hr
17min 0.28hr
18min 0.30hr
19min 0.32hr
Minut Sagat
20min 0.33hr
21min 0.35hr
22min 0.37hr
23min 0.38hr
24min 0.40hr
25min 0.42hr
26min 0.43hr
27min 0.45hr
28min 0.47hr
29min 0.48hr
30min 0.50hr
31min 0.52hr
32min 0.53hr
33min 0.55hr
34min 0.57hr
35min 0.58hr
36min 0.60hr
37min 0.62hr
38min 0.63hr
39min 0.65hr
Minut Sagat
40min 0.67hr
41min 0.68hr
42min 0.70hr
43min 0.72hr
44min 0.73hr
45min 0.75hr
46min 0.77hr
47min 0.78hr
48min 0.80hr
49min 0.82hr
50min 0.83hr
51min 0.85hr
52min 0.87hr
53min 0.88hr
54min 0.90hr
55min 0.92hr
56min 0.93hr
57min 0.95hr
58min 0.97hr
59min 0.98hr
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma wagt temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik pul birligi