Kelwin-dan Reomýur-a öwrülmesi

Bellik sahypasy Reomýur-dan Kelwin-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kelwin -den Reomýur-a göçürmek

ºRé =
(K - 273.15)* 0.80000
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Kelwin

Sentigrad ýa-da Selsiý şkalasynyň kesgitlenmeginiň we tejribe maglumatlarynyň esasynda aňryçäk nol - 273.15ºC deň gelýär

 

Kelwin -den Reomýur-a göçürmek

ºRé =
(K - 273.15)* 0.80000
 
 
 

Reomýur

"Oktogezimal bölüm" diýlip hem bilinýän Reomýuryň şkalasy suwuň doňma we gaýnama nokadynyň degişlilikde 0 we 80 dereje diýlip görkezilen temperatura şkalasydyr. Bu şkala şuňa meňzeş şkalany ilkinji bolup 1730-njy ýylda hödürlän Rene Antuan Ferşol de Reomýuryň adyny göterýär.

 

Kelwin-dan Reomýur-a tablisa
Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kelwin Reomýur
0 -218.52ºRé
1 -217.72ºRé
2 -216.92ºRé
3 -216.12ºRé
4 -215.32ºRé
5 -214.52ºRé
6 -213.72ºRé
7 -212.92ºRé
8 -212.12ºRé
9 -211.32ºRé
10 -210.52ºRé
11 -209.72ºRé
12 -208.92ºRé
13 -208.12ºRé
14 -207.32ºRé
15 -206.52ºRé
16 -205.72ºRé
17 -204.92ºRé
18 -204.12ºRé
19 -203.32ºRé
Kelwin Reomýur
20 -202.52ºRé
21 -201.72ºRé
22 -200.92ºRé
23 -200.12ºRé
24 -199.32ºRé
25 -198.52ºRé
26 -197.72ºRé
27 -196.92ºRé
28 -196.12ºRé
29 -195.32ºRé
30 -194.52ºRé
31 -193.72ºRé
32 -192.92ºRé
33 -192.12ºRé
34 -191.32ºRé
35 -190.52ºRé
36 -189.72ºRé
37 -188.92ºRé
38 -188.12ºRé
39 -187.32ºRé
Kelwin Reomýur
40 -186.52ºRé
41 -185.72ºRé
42 -184.92ºRé
43 -184.12ºRé
44 -183.32ºRé
45 -182.52ºRé
46 -181.72ºRé
47 -180.92ºRé
48 -180.12ºRé
49 -179.32ºRé
50 -178.52ºRé
51 -177.72ºRé
52 -176.92ºRé
53 -176.12ºRé
54 -175.32ºRé
55 -174.52ºRé
56 -173.72ºRé
57 -172.92ºRé
58 -172.12ºRé
59 -171.32ºRé
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt