Kelwin-dan Nýuton-a öwrülmesi

Bellik sahypasy Nýuton-dan Kelwin-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kelwin -den Nýuton-a göçürmek

ºN =
(K - 273.15)* 0.33000
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Kelwin

Sentigrad ýa-da Selsiý şkalasynyň kesgitlenmeginiň we tejribe maglumatlarynyň esasynda aňryçäk nol - 273.15ºC deň gelýär

 

Kelwin -den Nýuton-a göçürmek

ºN =
(K - 273.15)* 0.33000
 
 
 

Nýuton

Nýuton şkalasy Aýzek Nýuton tarapyndan işlenip taýýarlanypdyr. Ol muny garyň eremegi üçin "ýylylygyň nolunjy derejesi" we suwuň gaýnamagy üçin "ýylylygyň 33-nji derejesi" diýip kesgitläpdir. Onuň şkalasy Selsiý şkalasynyň öňtutary bolup, gollanylýan şol temperaturalar bilen kesgitlenipdir. Şonuň üçin bu şkalanyň birligi bolan Nýuton derejesi 10033 Kelwin öwrülme ýa-da Selsiý derejesine deň bolup, Selsiý şkalasyndaky ýaly birmeňzeş nol derejesi bar.

 

Kelwin-dan Nýuton-a tablisa
Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kelwin Nýuton
0 -90.14ºN
1 -89.81ºN
2 -89.48ºN
3 -89.15ºN
4 -88.82ºN
5 -88.49ºN
6 -88.16ºN
7 -87.83ºN
8 -87.50ºN
9 -87.17ºN
10 -86.84ºN
11 -86.51ºN
12 -86.18ºN
13 -85.85ºN
14 -85.52ºN
15 -85.19ºN
16 -84.86ºN
17 -84.53ºN
18 -84.20ºN
19 -83.87ºN
Kelwin Nýuton
20 -83.54ºN
21 -83.21ºN
22 -82.88ºN
23 -82.55ºN
24 -82.22ºN
25 -81.89ºN
26 -81.56ºN
27 -81.23ºN
28 -80.90ºN
29 -80.57ºN
30 -80.24ºN
31 -79.91ºN
32 -79.58ºN
33 -79.25ºN
34 -78.92ºN
35 -78.59ºN
36 -78.26ºN
37 -77.93ºN
38 -77.60ºN
39 -77.27ºN
Kelwin Nýuton
40 -76.94ºN
41 -76.61ºN
42 -76.28ºN
43 -75.95ºN
44 -75.62ºN
45 -75.29ºN
46 -74.96ºN
47 -74.63ºN
48 -74.30ºN
49 -73.97ºN
50 -73.64ºN
51 -73.31ºN
52 -72.98ºN
53 -72.65ºN
54 -72.32ºN
55 -71.99ºN
56 -71.66ºN
57 -71.33ºN
58 -71.00ºN
59 -70.67ºN
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt