Farengeýt-dan Rankin-a öwrülmesi

Download our Android App

Rankin-dan Farengeýt-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Farengeýt -den Rankin-a göçürmek

ºR =
(℉ - 32)
+ 491.67
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Farengeýt

Farengeýt

Farengeýt bolsa termodinamiki temperatura ölçegi bolup, onda suwuň doňýan derejesi 32 dereje Farengeýt (°F) we gaýnaýan nokady 212°F (standart atmosfera basyşynda). Bu ölçeg birligi suwuň gaýnama we doňma derejesiniň arasyny 180 dereje daşda goýýar. Şonuň üçin, Farengeýt ölçeginiň derejesi suwuň doňma we gaýnama nokadynyň interwalynyň 1/180 ölçegidir. Absolýut nol -459.67°F diýlip kesgitlenendir.

1°F temperatura üýtgeşikligi 0.556°C temperatura üýtgeşiklige deňdir.

 

Farengeýt -den Rankin-a göçürmek

ºR =
(℉ - 32)
+ 491.67
 
 
 

Rankin

Kelwin şkalasynyň ºF görnüşi. Farengeýt şkalasynyň kesgitlenilmeginiň we tejribe maglumatlarynyň esasynda aňryçäk nol - 459.67ºF deň gelýär

 

Farengeýt-dan Rankin-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Farengeýt Rankin
0 459.67ºR
1 460.67ºR
2 461.67ºR
3 462.67ºR
4 463.67ºR
5 464.67ºR
6 465.67ºR
7 466.67ºR
8 467.67ºR
9 468.67ºR
10 469.67ºR
11 470.67ºR
12 471.67ºR
13 472.67ºR
14 473.67ºR
15 474.67ºR
16 475.67ºR
17 476.67ºR
18 477.67ºR
19 478.67ºR
Farengeýt Rankin
20 479.67ºR
21 480.67ºR
22 481.67ºR
23 482.67ºR
24 483.67ºR
25 484.67ºR
26 485.67ºR
27 486.67ºR
28 487.67ºR
29 488.67ºR
30 489.67ºR
31 490.67ºR
32 491.67ºR
33 492.67ºR
34 493.67ºR
35 494.67ºR
36 495.67ºR
37 496.67ºR
38 497.67ºR
39 498.67ºR
Farengeýt Rankin
40 499.67ºR
41 500.67ºR
42 501.67ºR
43 502.67ºR
44 503.67ºR
45 504.67ºR
46 505.67ºR
47 506.67ºR
48 507.67ºR
49 508.67ºR
50 509.67ºR
51 510.67ºR
52 511.67ºR
53 512.67ºR
54 513.67ºR
55 514.67ºR
56 515.67ºR
57 516.67ºR
58 517.67ºR
59 518.67ºR
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi