Ýard minut-dan Metr sekund-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr sekund-dan Ýard minut-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ýard minut -den Metr sekund-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

 

Ýard minut -den Metr sekund-a göçürmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Ýard minut-dan Metr sekund-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ýard minut Metr sekund
0yd/min 0.00m/s
1yd/min 0.02m/s
2yd/min 0.03m/s
3yd/min 0.05m/s
4yd/min 0.06m/s
5yd/min 0.08m/s
6yd/min 0.09m/s
7yd/min 0.11m/s
8yd/min 0.12m/s
9yd/min 0.14m/s
10yd/min 0.15m/s
11yd/min 0.17m/s
12yd/min 0.18m/s
13yd/min 0.20m/s
14yd/min 0.21m/s
15yd/min 0.23m/s
16yd/min 0.24m/s
17yd/min 0.26m/s
18yd/min 0.27m/s
19yd/min 0.29m/s
Ýard minut Metr sekund
20yd/min 0.30m/s
21yd/min 0.32m/s
22yd/min 0.34m/s
23yd/min 0.35m/s
24yd/min 0.37m/s
25yd/min 0.38m/s
26yd/min 0.40m/s
27yd/min 0.41m/s
28yd/min 0.43m/s
29yd/min 0.44m/s
30yd/min 0.46m/s
31yd/min 0.47m/s
32yd/min 0.49m/s
33yd/min 0.50m/s
34yd/min 0.52m/s
35yd/min 0.53m/s
36yd/min 0.55m/s
37yd/min 0.56m/s
38yd/min 0.58m/s
39yd/min 0.59m/s
Ýard minut Metr sekund
40yd/min 0.61m/s
41yd/min 0.62m/s
42yd/min 0.64m/s
43yd/min 0.66m/s
44yd/min 0.67m/s
45yd/min 0.69m/s
46yd/min 0.70m/s
47yd/min 0.72m/s
48yd/min 0.73m/s
49yd/min 0.75m/s
50yd/min 0.76m/s
51yd/min 0.78m/s
52yd/min 0.79m/s
53yd/min 0.81m/s
54yd/min 0.82m/s
55yd/min 0.84m/s
56yd/min 0.85m/s
57yd/min 0.87m/s
58yd/min 0.88m/s
59yd/min 0.90m/s
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi