Fut Kwadrat-dan Dýuým Kwadrat-a öwrülmesi

Download our Android App

Dýuým Kwadrat-dan Fut Kwadrat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut Kwadrat -den Dýuým Kwadrat-a göçürmek

in² =
ft² * 144.00
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kwadrat

Fut Kwadrat

Metr ölçeginiň çygrynda, inedördül fut gapdallarynyň uzynlygy 0.3048 metr bolan inedördüli aňladýar. Bir inedördül fut bolsa 0.09290304 inedördül metre deňdir.

 

Fut Kwadrat -den Dýuým Kwadrat-a göçürmek

in² =
ft² * 144.00
 
 
 

Dýuým Kwadrat

Meýdan birligi kwadratly bir dýuýmy bir dýuýma artdyrmaga deňdir.

 

Fut Kwadrat-dan Dýuým Kwadrat-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Kwadrat Dýuým Kwadrat
0ft² 0.00in²
1ft² 144.00in²
2ft² 288.00in²
3ft² 432.00in²
4ft² 576.00in²
5ft² 720.00in²
6ft² 864.00in²
7ft² 1008.00in²
8ft² 1152.00in²
9ft² 1296.00in²
10ft² 1440.00in²
11ft² 1584.00in²
12ft² 1728.00in²
13ft² 1872.00in²
14ft² 2016.00in²
15ft² 2160.00in²
16ft² 2304.00in²
17ft² 2448.00in²
18ft² 2592.00in²
19ft² 2736.00in²
Fut Kwadrat Dýuým Kwadrat
20ft² 2880.00in²
21ft² 3024.00in²
22ft² 3168.00in²
23ft² 3312.00in²
24ft² 3456.00in²
25ft² 3600.00in²
26ft² 3744.00in²
27ft² 3888.00in²
28ft² 4032.00in²
29ft² 4176.00in²
30ft² 4320.00in²
31ft² 4464.00in²
32ft² 4608.00in²
33ft² 4752.00in²
34ft² 4896.00in²
35ft² 5040.00in²
36ft² 5184.00in²
37ft² 5328.00in²
38ft² 5472.00in²
39ft² 5616.00in²
Fut Kwadrat Dýuým Kwadrat
40ft² 5760.00in²
41ft² 5904.00in²
42ft² 6048.00in²
43ft² 6192.00in²
44ft² 6336.00in²
45ft² 6480.00in²
46ft² 6624.00in²
47ft² 6768.00in²
48ft² 6912.00in²
49ft² 7056.00in²
50ft² 7200.00in²
51ft² 7344.00in²
52ft² 7488.00in²
53ft² 7632.00in²
54ft² 7776.00in²
55ft² 7920.00in²
56ft² 8064.00in²
57ft² 8208.00in²
58ft² 8352.00in²
59ft² 8496.00in²
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma meýdan temperatura agyrlyk uzynlyk göwrüm tizlik wagt pul birligi