ตารางแปลง องศาโรเมอร์

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

องศาโรเมอร์

มาตรวัด Réaumurยังเป็นที่รู้จักในฐานะ "แผนก octogesima " ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่แช่แข็งและจุดเดือดของน้ำจะตั้งค่าเป็น 0 และ 80 องศาตามลำดับ โดยตั้งชื่อตาม René Antoine Ferchault de Réaumur ซึ่งเป็นคนแรกที่เสนอบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันในปี ค.ศ. 1730