ตารางแปลง แรงคิน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

แรงคิน

เวอร์ชัน ºF ของหน่วยวัดเคลวิน อ้างอิงตามคำจำกัดความของหน่วยวัดฟาเรนไฮต์และหลักฐานการทดลองของศูนย์สัมบูรณ์ที่  -459.67 ฟาเรนไฮต์