ตารางแปลง นิวตัน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

นิวตัน

ขนาดนิวตันได้รับการคิดค้นโดย Isaac Newton เขากำหนดว่า "การศึกษาระดับปริญญาข้อที่ศูนย์ของความร้อน" เป็นหิมะละลายและ "33 องศาของความร้อน" ในขณะที่น้ำเดือด ขนาดของเขาจึงเป็นสารตั้งต้นของ  เซลเซียส ถูกกำหนดโดยอ้างอิงอุณหภูมิเดียวกัน ดังนั้นหน่วยของขนาดนี้, องศานิวตันเท่ากับ10033 การแปลง เคลวิน หรือองศาเซลเซียสและมีความเหมือนกันในฐานะเป็นศูนย์ขนาดเซลเซียส