ตารางแปลง ตารางไมล์

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตารางไมล์

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งไมล์ด้วยความกว้างหนึ่งไมล์ทำให้พื้นที่ 640 เอเคอร์