ตารางแปลง ตารางนิ้ว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตารางนิ้ว

หน่วยพื้นที่เท่ากับหนึ่งนิ้วโดยหนึ่งตารางนิ้ว