ตารางแปลง เอเคอร์

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เอเคอร์

หน่วยพื้นที่ (4840 ตารางหลา) ใช้ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ