ตารางแปลง ตารางไมโครนิ้ว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตารางไมโครนิ้ว

หน่วยพื้นที่เท่ากับหนึ่งไมโครนิ้ว โดยหนึ่งตารางไมโครนิ้ว