సెంటిమీటర్లు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

సెంటిమీటర్లు

 • సెంమీ
 • యొక్క యూనిట్:

  • పొడవు /దూరము

  ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడకం:

  • సెంటీమీటర్ అనేది పొడవు యొక్క ఒక కొలతగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగించబడుతోంది. దీనికి కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నయి, ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో, వారు ఇంకా యు.ఎస్. కస్టమరీ (సామ్రాజ్యం లాంటిది) వ్యవస్థను వాడుచున్నారు.

  నిర్వచనం:

  సెంటిమీటర్ అనేది మెట్రిక్ వ్యవస్థలో పొడవు కొలవడానికి ఒక యూనిట్, ఇది మీటర్యొక్క వందవ వంతుకు సమానం.

  1సెంమీ అనేది 0.39370 అంగుళాలుకు సమానం.

  మూలము:

  బరువులు మరియు కొలమానాల  మెట్రిక్, లేదా దశాంశ పద్ధతులైనవి ఫ్రాన్స్ లో 1795 లో నిర్వచించబడి స్వీకరించబడినాయి. పొడవు కొలుచు కొలమానాల కొరకు మీటర్ ను మూలంగా తీసుకుని, వాడబడిన పద్ధతి నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధికారికంగా ఉపయోగించబడుతోంది.

  సాధారణ ఉల్లేఖనాలు:

  • యునైటెడ్ స్టేట్స్ నికెల్ (5 సెంట్) నాణెము సుమారుగా 2 సెంమీ వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
  • మానవ కన్ను యొక్క కార్నియా అనేది సుమారుగా 1.15సెంమీ (11.5మిమీ) వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
  • ఒక సామ్రాజ్య అడుగు అనేది సుమారుగా 30.5 సెంమీకి సమానం.

  వాడక విషయము:

  అంతర్జాతీయ (ఎస్ ఐ) వ్యవస్థ యూనిట్లను స్వీకరించిన దేశాలలో రోజువారి కొలమానంగా సెంటిమీటర్ ఉపయోగించబడుతోంది, ఇది ఒక సెంటిమీటర్ భిన్నాలను సాధారణంగా ప్రకటించుటకు ముఖ్యము కాని పరిస్థితులు మరియు అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడతాయి.

  ఇంజినీరింగ్ మరియు డిజైన్ వంటి అధిక ఖచ్చితత్వం అవసరమైన క్షేత్రాలలోని అనువర్తనాలు సాధారణంగా దూరాలను మిల్లిమీటర్స్ లేదా మీటర్ యొక్క దశాంశ భిన్నాలను ఉపయోగించి ప్రకటిస్తాయి.

  కాంపోనెంట్ యూనిట్లు:

  • 1 సెంమీ = 10మిమీ (మిల్లిమీటర్లు)

  గుణాంకాలు:

  • 100సెంమీ = 1మీ (మీటర్)
  • మెట్రిక్ కొలమానంలో పొడవు/దూరం యొక్క యూనిట్లు అనేవి భిన్నాలు లేదా వీటి గుణాంకాల పై ఆధారపడి ఉంటాయి మీటర్.