వైశాల్యం కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

మెట్రిక్ కొలతలు

మెట్రిక్ వైశ్యాల్య కొలతలు మీటర్ పై ఆధారపడి ఉన్నాయి, ఇందులో ప్రధాన యూనిట్ ఒక హెక్టేర్ గా ఉంది, 10000మీ2. ఇవి ఒక  చదరపు మైలు లో ఖచ్చితంగా 640 ఎకరాలు.

ఇంపీరియల్ / అమెరికన్ కొలతలు

ఈ వైశాల్య కొలతలు అనేవి దాదాపు వాటి లీనియర్ భాగస్వాముల యొక్క చదరపు వెర్షన్స్, ఇందులో ఎకరాకు మినహాయింపు ఉంటుంది, దీని పొడవు 1 ఫర్లాంగు మరియు 1 చైన్ వెడల్పు తో వైశ్యాల్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. పాత ఆంగ్లభాష పదం "ఎకరా" అంటే పొలం అని అర్థం అది సాధారణంగా ఒక బర్రె లేదా ఎద్దు ను ఉపయోగించి ఒక రోజు దున్నిన పొలం యొక్క వైశాల్యంగ పరిగణించబడుతుంది.