హెక్టార్లు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

హెక్టార్లు

వైశాల్యం యొక్క యూనిట్ 10,000 చదరపు మీటర్లకు సమానం. 2.471 ఎకరాలకు సమానం