చదరపు కిలోమీటర్లు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

చదరపు కిలోమీటర్లు

వైశాల్యం యొక్క కొలత ఒక కిలోమీటర్ పొడవు మరియు ఒక కిలోమీటర్ వెడల్పును కలిగి ఉంటుంది.