చైన్లు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

చైన్లు

యు.ఎస్. పబ్లిక్ ల్యాండ్ సర్వీలలో ప్రత్యేకంగా పొడవు యొక్క యూనిట్ ను 66 అడుగులకు సమానంగా వాడుతున్నారు. వాస్తవ కొలమాన పరికరం (గుంటెర్స్ చైన్) అనేది ఒక్కొక్కటీ 7.92 అంగుళాల పొడవుతో ఉన్న 100 ఇనుప లింకులు కలిగిన ఒక చైన్. 1900 సమయంలో ఈ చైన్స్ కు బదులుగ స్టీల్-రిబ్బన్ చైన్స్ వచ్చాయి, కానీ సర్వేయింగ్ టేప్స్ తరచుగా "చైన్స్" గా పిలువబడుతున్నాయి మరియు ఒక టేప్ తో కొలవడాన్ని తరచౌగా "చైనింగ్" అని పిలుస్తున్నారు. చైన్ అనేది స్థిరాస్తుల పరిమితుల సర్వేలలో ఒక సౌకర్యవంతమైన యూనిట్ ఎందుకుంటే 10 చదరపు చైన్స్ 1 ఎకరాకు సమానం.