அமெரிக்க கேலன்கள் (திரவம்) மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

அமெரிக்க கேலன்கள் (திரவம்)

அமெரிக்க திறன் அளவீடு ( திரவத்திற்கு ) 4 குவார்ட்ஸ்  அல்லது 3.785 லிட்டருக்கு சமமாகும்  . மேலும் அமெரிக்க உலர் கேலன்கள் மற்றும் இங்கிலாந்து கேலன்கள்  போன்ற வேறு அளவீடுகள் உள்ளன என்று குறிக்க.