konverzija Kilogrami

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilogrami

 • kg
 • kilo (neformalno)
 • Jedinica:

  • Masa
  • Težina (u nenaučnim okvirima)

  Upotreba širom sveta :

  • Globalni

  Opis:

  Kilogram je osnovna jedinica za masu u Međunarodnom (SI) sistemu jedinica i prihvaćen je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (sila gravitacije deluje na bilo kom objektu).

  Kilogram je skoro potpuno jednak masi jednog litra vode.

  Definicija:

  Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platinuma i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mera u Sevru (Sèvres), u Francuskoj.

  To je jedina SI jedinica koja se definiše pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reprodukovati u laboratorijama.

  Poreklo:

  Kratkotrajno, grejv (grave) (takođe metalni referencijalni standard) korišten je kako bi se definisalo hiljadu grama, sve dok nije zamenjen kilogramom 1799. godine.

  Sistem metričkih mera uveden je 1795. godine u Francuskoj kada je gram definisan kao ""apsolutna težina zapremine čiste vode koja je jednaka kocki hiljaditog delametra, i na temperaturi topljenja leda.""

  Kilogram (izveden od chilioi [hiljada] i gramma [mala težina] smatran je praktičnijom merom za težinu kada su u pitanju veće količine pri trgovini i dočekao je da se koristi kao osnovna jedinica za masu u svim metričkim mernim sistemima.

  Međunarodni (SI) Sistem jedinica objavljen 1960. godine koristio je kilogram kao osnovnu jedinicu mase, a usvojile su ga skoro sve zemlje na svetu (uz par značajnih izuzetaka kao što su Sjedinjene Države).

  Reference:

  • Kilogram iznosi približno koliko i jedna litarskaflaša bezalkoholnog pića.
  • Šećer se često prodaje na 1kg.
  • Tipična košarkaška lopta je teška približno jedan kilogram.

  Upotreba u kontekstu:

  U celom svetu, kilogram se koristi kao svakodnevna mera za masu i težinu.

  Takođe je i osnovna jedinica mase u svim m. k. s. mernim sistemima, u kojima se relacije između metra, kilograma i sekunde koriste kako bi se definisali drugi koncepti, kao što je njutn za silu i paskal kao jedinica mere pritiska.

  Komponentne jedinice:

  Multiplikatori: