konverzija Funte

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Funte

 • lb
 • lbm (funta - masa - naučna)
 • Jedinica:

  • Masa
  • Težina (u nenaučnim okvirima)

  Upotreba širom sveta :

  • U.K., S.A.D., Australija, Kanada, Novi Zeland i drugi

  Opis:

  Funta je jedinica mere za masu koja se koristi u imperijalnom sistemu i prihvaćena je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (sila gravitacije deluje na bilo kom objektu).

  Definicija:

  Britanska (avoirdupois ili medjunarodna) funta se zvanično definiše kao 453.59237 grama.

  Poreklo:

  Ime funta predstavlja adaptaciju latinske fraze libra pondo, ili težina funte, rimska libra (po kojoj je i simbol lb) težila je približno 329 grama.

  Tokom istorije, funta (ili njeni lokalni prevodi) koristili su se kao mera za težinu u mnogim krajevima sveta, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Nemačku, Skandinaviju i Rusiju. Iako je tačna masa funte varirala od sistema do sistema, ona je uvek bila priibližno slična, obično između 350 i 560metričkih grama.

  U Ujedinjenom Kraljevstvu su koegzistirali brojni sistemi koji koriste funtu, iako je avoirdupois funta (poznata i kao vunena funta) najčešće korištena i najdugotrajnija (i za koju je skraćenica lb av ili lb avdp). Jedna varijacija funte koja se danas koristi je Trojanska funta (približno 373g), i najčešće se koristi kao mera za težinu plemenitih metala.

  Britanski Akt o težinama i merama iz 1878. godine prvi je definisao imperijalnu funtu u okvirima metričkih jedinica (1 lb = 453,59265g), dok je 1893. godine Mendelhalova naredba definisala američku funtu opisujući kilogramkao jednak sa 2,20462 funte.

  Sjedinjene Države i države Komonvelta dogovorile su zajedničke definicije za funtu (i jard) koje su bile usvojene 1959. godine (1964. god u U.K.).

  Reference:

  • U zemljama engleskog govornog područja, težina neke osobe se uglavnom izražava u stounimai funtama, iako se u Sjedinjenim Državam obično izražava isključivo u funtama.
  • U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, u kojima su se, pre uvođenja metričkog sistema, namirnice prodavale na funte, i sada se prodaju u količinama koje odgovaraju starom imperijalnom standardu, za šta je primer puter koji se u većini slučajeva prodaje u pakovanjima od 454g(1lb).
  • Ribolovci će često izražavati veličinu svog ulova pomoću funti i unci.
  • Šekspirov lik Šajlok ima čuvenu rečenicu u kojoj kao zalog za zajam traži "funtu mesa".

  Upotreba u kontekstu:

  U naučnoj primeni, funta se koristi za opisivanje mase, dok se u svakodnevnoj upotrebi koristi kao mera za težinu. Uprkos tome što je metrički sistem težina i mera široko prihvaćen, funta se i dalje koristi u zemljama engleskog govornog područja.

  Istorijski gledano, funta se koristila za opisivanje težine sačme i čaura kod oružja, dok je samo oružje dobijalo naziv prema tipu municije koji ispaljuje, kao na primer 32-funtaš (32- pounder).

  U Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama funta predstavlja i komponentu za izražavanje pritiska, odnosno funta po kvadratnom inču (p.k.i.), što je prihvaćeni standard.

  Komponentne jedinice:

  • Jedna funta sadrži šesnaest unci, iako je funta, istorijski i zvanično, bila definisana kao jednaka sa 7000 trojanskih granuloma (gr) sve dok dogovoreni standard nije implementiran 1959. godine.

  Multiplikatori: