Funte u Stoun (stone) konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

Stoun (stone) u Funte (Zamenite jedinice)

Format
Tačnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu

konvertuj Funte u Stoun (stone) 

st =
lb * 0.071429
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Funte
Više informacija : Stoun (stone)

Funte

Britanska (avoirdupois ili medjunarodna) funta se zvanično definiše kao 453.59237 grama.

 

konvertuj Funte u Stoun (stone) 

st =
lb * 0.071429
 
 
 

Stoun (stone)

Kamen je merna jedinica težine u imperijalnom sistemu koja se koristi u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj u neformalnom jeziku, gotovo isključivo kao mera telesne težine. Iako je odobrena od strane EU za korišćenje kao dopunska jedinica u biti je zastarjela van Ujedinjenog Kraljevstva i Irske .

 

Funte u Stoun (stone) tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za štampanje
&It; Manje vrednosti Veće vrednosti >
Funte Stoun (stone)
0lb 0.00st
1lb 0.07st
2lb 0.14st
3lb 0.21st
4lb 0.29st
5lb 0.36st
6lb 0.43st
7lb 0.50st
8lb 0.57st
9lb 0.64st
10lb 0.71st
11lb 0.79st
12lb 0.86st
13lb 0.93st
14lb 1.00st
15lb 1.07st
16lb 1.14st
17lb 1.21st
18lb 1.29st
19lb 1.36st
Funte Stoun (stone)
20lb 1.43st
21lb 1.50st
22lb 1.57st
23lb 1.64st
24lb 1.71st
25lb 1.79st
26lb 1.86st
27lb 1.93st
28lb 2.00st
29lb 2.07st
30lb 2.14st
31lb 2.21st
32lb 2.29st
33lb 2.36st
34lb 2.43st
35lb 2.50st
36lb 2.57st
37lb 2.64st
38lb 2.71st
39lb 2.79st
Funte Stoun (stone)
40lb 2.86st
41lb 2.93st
42lb 3.00st
43lb 3.07st
44lb 3.14st
45lb 3.21st
46lb 3.29st
47lb 3.36st
48lb 3.43st
49lb 3.50st
50lb 3.57st
51lb 3.64st
52lb 3.71st
53lb 3.79st
54lb 3.86st
55lb 3.93st
56lb 4.00st
57lb 4.07st
58lb 4.14st
59lb 4.21st
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Težina Temperatura Dužina Površina Zapremina Brzina Vreme Valuta