konverzija Reomir

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Reomir

Reomirova skala poznata i kao oktogesimalna podela, predstavlja temperaturnu skalu na kojoj su tačke zamrzavanja i ključanja vode raspoređene na 0 i 80 stepeni naizmenično. Ova skala je nazvana po Rene Antoanu Feršou de Reomiru, koji je prvi predložio nešto slično 1730. godine.