konverzija Farenhajt

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Farenhajt

 • Jedinica:

  • Temperatura

  Upotreba širom sveta :

  • Farenhajtovu skalu je zamenila Celzijusovaskala u većini zemalja tokom sredine i kraja 20. veka, iako Farenhajt ostaje zvanična skala u Sjedinjenim Državama, Kajmanskim ostrvima i Belizeu.
  • Kanada je zadržala Farenhajtovu kao dodatnu skalu koja se može koristiti pored Celzijusove, dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu Farenhajtova skala i dalje koristi neformalno, naročito za izražavanje velike vazdušne temperature (iako se za hladnoću uglavnom koristi Celzijusova skala).

  Definicija:

  Farenhajt je termodinamična temperaturna skala, prema kojoj tačka na kojoj se voda ledi iznosi 32 stepena Farenhajta (°F), a tačka ključanja vode iznosi 212° F (pri standardnom atmosferskom pritisku). Tako su tačke na kojima se voda ledi odnosno ključa udaljene tačno 180 stepeni. S toga, stepen na Farenhajtovoj skali iznosi 1/180 intervala između tačke zamrzavanja i tačke ključanja vode. Apsolutna nula iznosi -459,67° F.

  Temperaturna razlika od 1° F jednaka je temperaturnoj razlici od 0,556° C.

  Poreklo:

  Predložena 1724. godine, i nazvana po, nemačkom fizičaru Danijelu Gabrijelu Farenhajtu ( 1686 - 1736). Farenhajt je prvi proizveo toplomere koristeći živu, i ustanovio je da je 0˚F jednako stabilizovanoj temperaturi kada se pomešaju jednake količine leda, vode i soli. Nakon toga je definisao 96˚F kao temperaturu ""kada se toplomer drži u ustima ili pod pazuhom živog i zdravog čoveka"".

  S toga, je temperatura zamrzavanja vode preinačena u tačno 32˚ F, a normalna temperatura ljudskog tela u 98,6˚ F.

  Reference:

  • Apsolutna nula, -459,67° F
  • Tačka zamrzavanja vode, 32° F
  • Topao letnji dan u umerenoj klimi, 72° F
  • Normalna temperatura ljudskog tela, 98,6° F
  • Tačka ključanja vode na 1 atmosfere, 212 °F