konverzija Rankin

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Rankin

ºF verzija Kelvinove skale. Zanovana je na definicijama Farenhajtove skale i eksperimentalnih dokaza da apsolutna nula iznosi -459,67ºF