Farenhajt u Remer konverzija

Označena (bukmarkovana) strana Remer u Farenhajt (Zamenite jedinice)

Format
Tačnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu

konvertuj Farenhajt u Remer 

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Farenhajt

Farenhajt

Farenhajt je termodinamična temperaturna skala, prema kojoj tačka na kojoj se voda ledi iznosi 32 stepena Farenhajta (°F), a tačka ključanja vode iznosi 212° F (pri standardnom atmosferskom pritisku). Tako su tačke na kojima se voda ledi odnosno ključa udaljene tačno 180 stepeni. S toga, stepen na Farenhajtovoj skali iznosi 1/180 intervala između tačke zamrzavanja i tačke ključanja vode. Apsolutna nula iznosi -459,67° F.

Temperaturna razlika od 1° F jednaka je temperaturnoj razlici od 0,556° C.

 

konvertuj Farenhajt u Remer 

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 

Remer

Remer predstavlja temperaturnu skalu nazvanu po danskom astronomu Ole Kristensenu Remeru, koji ju je predložio 1701. godine. Na ovoj skali, nula je isprva bila postavljena pomoću zamrzavanja slane vode. Tačka ključanja vode bila je definisana na 60 stepeni. Remer je zatim uvideo da je tačka zamrzavanja čiste vode odgovarala približno osmini puta (oko 7,5 stepeni) između ove dve tačke, pa je tako redefinisao nižu fiksnu tačku kao tačku zamrzavanja vode na tačno 7,5 stepeni. Pronalazač Farenhajtove skale, Daniel Gabrijel Farenhajt, učeći od Remera, povećao je broj podeoka za faktor 4 i uspostavio ono što danas nazivamo Farenhajtovom skalom.

 

Farenhajt u Remer tablica
Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za štampanje
&It; Manje vrednosti Veće vrednosti >
Farenhajt Remer
0 -1.83°Rø
1 -1.54°Rø
2 -1.25°Rø
3 -0.96°Rø
4 -0.67°Rø
5 -0.38°Rø
6 -0.08°Rø
7 0.21°Rø
8 0.50°Rø
9 0.79°Rø
10 1.08°Rø
11 1.38°Rø
12 1.67°Rø
13 1.96°Rø
14 2.25°Rø
15 2.54°Rø
16 2.83°Rø
17 3.12°Rø
18 3.42°Rø
19 3.71°Rø
Farenhajt Remer
20 4.00°Rø
21 4.29°Rø
22 4.58°Rø
23 4.88°Rø
24 5.17°Rø
25 5.46°Rø
26 5.75°Rø
27 6.04°Rø
28 6.33°Rø
29 6.62°Rø
30 6.92°Rø
31 7.21°Rø
32 7.50°Rø
33 7.79°Rø
34 8.08°Rø
35 8.38°Rø
36 8.67°Rø
37 8.96°Rø
38 9.25°Rø
39 9.54°Rø
Farenhajt Remer
40 9.83°Rø
41 10.12°Rø
42 10.42°Rø
43 10.71°Rø
44 11.00°Rø
45 11.29°Rø
46 11.58°Rø
47 11.88°Rø
48 12.17°Rø
49 12.46°Rø
50 12.75°Rø
51 13.04°Rø
52 13.33°Rø
53 13.62°Rø
54 13.92°Rø
55 14.21°Rø
56 14.50°Rø
57 14.79°Rø
58 15.08°Rø
59 15.38°Rø
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Dužina Površina Zapremina Brzina Vreme