Konverzione tablice Remer

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Remer

Remer predstavlja temperaturnu skalu nazvanu po danskom astronomu Ole Kristensenu Remeru, koji ju je predložio 1701. godine. Na ovoj skali, nula je isprva bila postavljena pomoću zamrzavanja slane vode. Tačka ključanja vode bila je definisana na 60 stepeni. Remer je zatim uvideo da je tačka zamrzavanja čiste vode odgovarala približno osmini puta (oko 7,5 stepeni) između ove dve tačke, pa je tako redefinisao nižu fiksnu tačku kao tačku zamrzavanja vode na tačno 7,5 stepeni. Pronalazač Farenhajtove skale, Daniel Gabrijel Farenhajt, učeći od Remera, povećao je broj podeoka za faktor 4 i uspostavio ono što danas nazivamo Farenhajtovom skalom.