Konverzione tablice Njutn

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Njutn

Isak Njutn je smislio Njutnovu skalu. On je definisao nulti stepen toplote kao tačku topljenja snega i 33 toplotna stepena kao tačku ključanja vode. S toga njegova skala predstavlja prethodnicu Celzijusove skale, koja se definiše preko istih temperaturnih referenci. Tako je jedinica ove skale, Njutnov stepen, jednaka 10033 konverzija Kelvinili stepenu Celzijusa i ima istu nulu kao Celzijusova skala.