prevod Rømer

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

Rømer

Rømer je teplotná stupnica pomenovaná po dánskom astronómovi Ole Christensenu Rømerovi, ktorý ju navrhol v roku 1701. V tejto stupnici bola nula prvotne nastavená pomocou mrznúceho nálevu. Bod varu vody bol definovaný ako 60 stupňov. Rømer si potom všimol, že bod tuhnutia čistej vody bol zhruba na jednej osmine (asi 7.5 stupňa) medzi týmito bodmi, takže definoval spodný bod ako bod tuhnutia vody na presne 7.5 stupňoch. Vynálezca Fahrenheitovi stupnice Daniel Gabriel Fahrenheit sa učil z Rømerovej práce a zvýšil počet delení faktorom štyoch a stanovil tak to, čo je dnes známe ako Fahrenheitova stupnica.