prevod Fahrenheit

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

Fahrenheit

 • m
 • Jednotka:

  • teplota

  Použitie po celom svete:

  • Fahrenheitova stupnice bola nahradena stupnicou Celzia vo veľa zemiach během polovice a konce 20. storočia , v Spojených štátoch , na Kajmanských ostrovoch a v Belize sa aj naďalej oficiále používa Fahrenheitova stupnica.
  • Kanada používa Fahrenheitovu stupnicu ako doplnkovú stupnicu, ktorá môže byť používaná spoločne zo stupnicou Celzia. Vo Veľkej Británii je aj naďalej používaná neformálne Fahrenheitova stupnica predevšetkým pokiaľ ide o vyjadrenie tepla (keď je zima, obecne sa používa stupnica Celzia).

  Definícia:

  Fahrenheit je termodynamická teplotná stupnica, kde predstavuje bod tuhnutia vody 32 stupňov Fahrenheita (° F) a bod varu 212 ° F (pri štandardnom atmosférickom tlaku). To znamená, že medzi bodom varu a bodom tuhnutia vody je rozsah 180 stupňov. Preto jeden stupeň na Fahrenheitovej stupnici je 1/180 intervalu medzi bodom mrazu a bodom varu vody. Absolútna nula je definovaná ako -459,67 ° C.

  Teplotný rozdiel 1 ° F je ekvivalentný rozdielu teploty 0,556 ° C.

  pôvod:

  Návrh z roku 1724 následne pomenovaný nemeckým fyzikom Danielom Gabrielom Fahrenheitom (1686-1736). Fahrenheit bol priekopníkom výroby ortuťových teplomerov a stanovil 0 ° F ako stabilizovanú teplotu, pri ktorej sa miešajú rovnaké množstvo ľadu, vody a soli. Potom definoval 96 ° F, ako teplotu, "nameranú pod pazuchou av ústach človeka, ktorý sa teší dobrému zdraviu".

  Následne bola teplota tuhnutia vody znovu definovaná presne ako 32 ° F a normálna teplota ľudského tela ako 98,6 ° C.

  Bežné odkazy:

  • Absolútna nula -459,67 ° F
  • Bod mrazu vody 32 ° F
  • Teplý letný deň v miernom klimatickom pásme 72 ° F
  • Normálna teplota ľudského tela 98,6 ° F
  • Bod varu vody v 1 atmosfére 212 ° F