prevod Newton

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

Newton

Newtonovu stupniciu vymyslel Isaac Newton. Definoval nultý stupeň tepla ako teplotu topiaceho sa snehu a 33 stupňov tepla ako bod varu vody. Jeho stupnica je teda predchodcom stupnica Celzia, lebo je definovaná rovnakými teplotnými údajmi. Jednotka tejto stupnice, stupeň Newtona, sa teda rovná 10033 prevod kelvin lebo stupňov Celzia a bod nula má rovnaké ako stupnica Celzia.