prevod Rankin

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

Rankin

ºF verzia Kelvinovej stupnice. Založené na definícií stupnice Farenheita a experimentálnych dôkazch, že absolútna nula je -459.67 ºF