Rankine konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Rankine

En ºF versjon av kelvin skalaen. Basert på definisjoner av fahrenheit skalaen og det eksperimentelle bevis for at det absolutte nullpunkt er -459,67 ºF