Fahrenheit konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Fahrenheit

 • Enhet for:

  • Temperatur

  Brukes over hele verden:

  • Fahrenheit skala ble erstattet av celsius skala i de fleste land i løpet av midten til slutten av det 20. århundre, selv om fahrenheit forblir den offisielle skala i USA, Cayman Islands og Belize.
  • Canada beholder fahrenheit som en supplerende skala som kan brukes sammen med celsius. I Storbritannia fortsetter fahrenheit skalaen å bli brukt uformelt, særlig når det gjelder å uttrykke varmt vær (selv om kaldere vær vanligvis uttrykkes ved bruk av celsius skalaen).

  Definisjon:

  Fahrenheit er en termodynamisk temperatur skala, der frysepunktet for vann er 32 grader fahrenheit (°F) og kokepunktet 212 °F (ved standard atmosfærisk trykk). Dette setter koke- og frysepunktet for vann nøyaktig 180 grader fra hverandre. Derfor er en grad på fahrenheit skala 1/180 av intervallet mellom frysepunktet og kokepunktet for vann. Det absolutte nullpunkt er definert som -459,67 °F.

  En temperaturforskjell på 1 °F tilsvarer en temperaturforskjell på 0,556 °C.

  Opprinnelse:

  Foreslått i 1724 av, og oppkalt etter den tyske fysikeren Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). Fahrenheit var med på å legge til rette for fremstilling av termometre ved hjelp av kvikksølv og etablert 0 °F som den stabiliserte temperatur når like mengder av is, vann og salt blir blandet. Han definerte da 96 °F som temperaturen "når termometeret er holdt i munnen eller under armhulen av et levende mann med god helse".

  Senere har frysetemperaturen på vannet blitt omdefinert til nøyaktig 32 °F, og normal kroppstemperatur som 98,6 °F.

  Vanlige referanser:

  • Det absolutte nullpunkt er -459,67 °F
  • Frysepunktet for vann er 32 °F
  • Varm sommerdag i et temperert klima er 72 °F
  • Normal menneskelig kroppstemperatur er 98.6 °F
  • Kokepunktet for vann ved 1 atmosfære er 212 °F