Tid konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Tid konverteringer

SI enheten av tid er sekundet. Herfra stammer minutt (60 sekunder) og time (3600 sekunder). En dag antas å være 86 400 sekunder i forbindelse med denne kalkulatoren selv om dette kan variere med innsetting av et skuddsekund.