Kelvin konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kelvin

Basert på definisjoner av celsius skalaen og det eksperimentelle bevis for at det absolutte nullpunkt er -273,15 ºC