Kilometer konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kilometer

Kilometer er en måleenhet av lengde i det metriske systemet som tilsvarer ett tusen meter .

1 km tilsvarer 0,6214 miles.