Parsecs konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Parsecs

Astronomene brukte trigonometri til å beregne avstanden til stjerner lenge før begrepet parsec ble skapt, men den nye enheten gjorde det lettere å konseptualisere ufattelige avstander.

En parsec er avstanden fra solen til et astronomisk objekt som har en parallaksevinkel på ett buesekund (arcsecond) (1/3600 av en grad). Parallaksens vinkel beregnes ved å måle parallaksens bevegelse (eller den tilsynelatende bevegelse av en stjerne i forhold til mer stabile og mer fjerntliggende stjerner) når stjernen er observert fra motsatte sider av solen (et intervall på seks måneder på jorden). Parallaksevinkelen er oppnådd ved å halvere forskjellen i vinkelmålinger.

Når parallaksens vinkel er innstilt, kan du beregne avstanden til en stjerne ved hjelp av trigonometri, fordi vi vet avstanden fra jorden til solen. Avstanden fra solen til en kropp med en parallaksevinkel på 1 buesekund (arcsecond) ble dermed definert som en enhet, og takket være Turner kalt parsec.

Med parsec definert bl