Tommer konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Tommer

Siden 1959 har tomme blitt definert og internasjonalt akseptert som likeverdig med 25,4 mm (millimeter) .