Miles konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Miles

En måleenhet av lengde tilsvarer 1760 yards